Trzy rodzaje karmy, które wpływają na nasze relacje z innymi ludźmi: karma związków, rodziny i władzy

Karma to pojęcie, które odnosi się do naszych działań i ich konsekwencji. W kontekście związków, rodziny i władzy istnieją trzy rodzaje karmy, które wpływają na nasze relacje z innymi ludźmi. Pierwszy rodzaj to karma związków, która odnosi się do naszych przeszłych doświadczeń związanych z miłością, przyjaźnią i relacjami. Drugi rodzaj to karma rodziny, która odnosi się do naszych relacji z członkami rodziny, a także do dziedzictwa rodowego. Trzeci rodzaj to karma władzy, która odnosi się do naszych działań w pracy, władzy i polityce, oraz ich konsekwencji. Każda z tych karm może wpłynąć na nasze życie, nasze relacje z innymi ludźmi i nasze poczucie spełnienia.

TRZY RODZAJE KARMY W RELACJACH

Karma zdrady i jej wpływ na związki partnerskie

Karma związków (zdrady) dotyczy naszych tendencji w relacjach z innymi ludźmi, zwłaszcza w związkach partnerskich. Karma zdrady, czyli karma 14, mówi o tym, że osoby posiadające tę karmę mogą być bardzo zazdrosne i podejrzliwe, zdradzać swojego partnera, lub myśleć o innych osobach w romantyczny sposób, nawet jeśli do zdrady fizycznej nie dochodzi. Osoby posiadające tę karmę mogą również często podejrzewać, że są same zdradzane.

Związek z taką osobą może być trudny, ponieważ ta osoba będzie potrzebowała dużo kontroli i może szukać „dowodów” zdrady, co może prowadzić do konfliktów i napięć w związku. Jednak warto pamiętać, że posiadanie karmy 14 nie oznacza automatycznie, że osoba będzie zdradzać lub działać zazdrośnie. Może jednak to być dla niej trudnym do opanowania wyzwaniem w życiu.

Karma rodziny

Kolejna rzecz, która utrudnia budowanie relacji, zwłaszcza tych bliskich, to jest karma rodziny, karma 16. Karma rodziny to pojęcie odnoszące się do wpływu historii i doświadczeń naszej rodziny na nasze życie, zwłaszcza w sferze relacji z innymi ludźmi. Osoby, które posiadają karmę 16, mogą mieć trudności w budowaniu bliskich związków i przyjaźni z powodu złych wzorców wyniesionych z rodziny. Mogą także czuć silną odpowiedzialność za życie swoich bliskich, co może ich przeciążać emocjonalnie i uniemożliwiać skuteczne budowanie nowej rodziny.

Nie zawsze mamy jednak wpływ na decyzje naszych bliskich, więc ważne jest, aby nauczyć się akceptować ich drogi życiowe i dawać im wsparcie, gdy tego potrzebują. Osoby z karmą 16 często podejmują trudne wybory, które wpływają na funkcjonowanie całej rodziny, co może dodatkowo utrudniać budowanie satysfakcjonujących relacji. Nie każda osoba z karmą 16 będzie musiała odrabiać swoją karmę w swojej pierwotnej rodzinie – niektóre osoby po prostu mają trudności z tworzeniem własnej rodziny i potrzebują pomocy w tym zakresie.

Karma 19 – manipulacja i wykorzystywanie innych dla własnych korzyści

Jedna z karm, która może znacząco utrudnić nawiązywanie relacji, zwłaszcza tych bliskich, to karma 19. Osoby posiadające tę karmę mają tendencję do manipulacji i wykorzystywania innych dla własnych korzyści. Często grają emocjami innych ludzi, aby osiągnąć swoje cele.

Osoby z karmą 19 często wyrażają się bardzo źle o innych i oceniają ich, szczególnie tych, którzy są biedniejsi lub wyglądają gorzej. Szufladkowanie innych i nadmierne ocenianie innych ludzi utrudnia życie z takimi osobami, zarówno w związkach, jak i przyjaźniach. Gdy zdajemy sobie jednak sprawę, że taka osoba posiada tę karmę, możemy zachować dystans do tego, co mówi i robi.

Warto zauważyć, że karma 19 bardziej objawia się w słowach niż w czynach, w przeciwieństwie do karm 14 i 16.

Zrozumienie roli karmy

W instytucie numeroterapii rozmawiamy o karmach w kontekście analizy numerycznej, czyli numerologii i numeroterapii.

Kiedy ktoś przychodzi do nas na sesję, analizujemy ich rodzinę, partnera, przyjaciół i wpływ otoczenia na ich życie. Karmy odgrywają tu ważną rolę, ponieważ mogą wpływać na nasze relacje i sytuacje życiowe. Na przykład, jeśli ktoś cierpi na depresję i jest z partnerem, który ma karmy związane z trudnymi relacjami, to prawdopodobnie będą mieli trudności w swoim związku.

Oczywiście, nie każda osoba z daną karmą będzie zachowywać się dokładnie tak samo, ale istnieje ryzyko, że w pewnych sytuacjach relacje z taką osobą będą wymagające. Jednakże, istnieją rozwiązania dla tych problemów, i zrozumienie roli karm w naszym życiu może pomóc w tworzeniu bardziej harmonijnych relacji.

× Jak możemy pomóc ?