Numeroterapia w problemach finansowych

Rozpoznanie problemu

Nieustannie borykasz się z problemami finansowymi? Masz wrażenie, że jak tylko uda Ci się zaoszczędzić pewną sumę to nagle pojawia się niespodziewany wydatek? Czujesz, że ciężko pracujesz, ale bez oczekiwanych efektów? Szef nie docenia Twoich starań? Kolejny raz podwyżkę lub awans dostaje ktoś inny? Uważasz, że pieniądze są złem tego Świata? Nie spełniasz swoich marzeń, bo boisz się straty oszczędności? Być może blokują Cię błędne kody zapisane w Twojej podświadomości. Możliwe też, że nosisz na sobie dług karmiczny, który blokuje przepływ energii pieniądza. Na sesjach Numeroterapii przepracujesz ograniczające Cię wzorce, zmienisz swoją energetykę na bardziej sprzyjającą i zaczniesz przyciągać upragniony dobrobyt.

Kiedy szukać pomocy?

Numeroterapia pomoże odkryć źródło Twoich problemów finansowych i przepracować ograniczające Cię wzorce zapisane w podświadomości. Kiedy zdecydować się na sesję?

  • Jeżeli uważasz, że tylko ciężka praca popłaca,
  • Jeżeli uważasz, że to nieprzyzwoite dobrze i lekko zarabiać,
  • Jeżeli uważasz, że wszystko dookoła jest bardzo drogie,
  • Jeżeli boisz się wydawać swoje oszczędności,
  • Jeżeli boisz się spełniać swoje marzenia,
  • Jeżeli boisz się prosić o podwyżkę,
  • Jeżeli łatwiej Ci wydawać pieniądze na innych niż na siebie,
  • Jeżeli pieniądze źle Ci się kojarzą lub odczuwasz do nich wstręt,
  • Jeżeli Twoja sytuacja finansowa jest trudna lub masz długi.

Metody pracy z problemem

Sesje Numeroterapii mają na celu zrozumienie źródła trudności jakich doświadczsz w życiu, a następnie uwolnienie się od ich negatywnego wpływu za pomocą różnorodnych technik i narzędzi pracy z podświadomością i polem energetycznym. Terapia zazwyczaj rozpoczyna się od analizy portretu numerologicznego oraz wywiadu. Już na tym etapie mogą pojawić się pierwsze sygnały dotyczące trudnych doświadczeń finansowych jak np. obciążenia karmiczne. Następnie wprowadzane są dodatkowe zadania pomagające jeszcze głębiej zrozumieć źródło problemu. Mogą to być ćwiczenia na pracę z wzorcami podświadomości, niekorzystnymi przekonaniami lub wewnętrznym krytykiem.

Czasem przyczyną obecnych problemów finansowych mogą być wydarzenia z poprzednich wcieleń. Być może złożone zostały śluby ubóstwa i podświadomość nadal pamięta to zdarzenie. Wtedy niezbędne jest wdrożenie narzędzi umożliwiających pracę z energią i polem energetycznym jak Reiki lub Kroniki Akaszy. Po określeniu podłoża trudnych doświadczeń następuje etap pracy nad uwolnieniem się od ich negatywnych skutków oraz zakodowaniem nowych, korzystnych wzorców podświadomości. W tym procesie pomocne są wizualizacje jak np. mapa marzeń lub indywidualnie dobrane medytacje, afirmacje, czy dekrety. Na tym etapie ważna jest także praca własna, która pozwala wzmocnić efektywność terapii poprzez utrwalanie nowych kodów podświadomości.

Czego możesz oczekiwać od numeroterapii?

Numeroterapia prowadzi do transformacji, która poprzez identyfikację źródła problemu pozwala na jego uwolnienie i wprowadzenie nowych wzorców myślowych. Efektem terapii jest więc nowe spojrzenie na otaczającą rzeczywistość oraz odwaga do życia zgodnie z własnymi pragnieniami. Przepracowanie obciążeń karmicznych lub oczyszczenie pole energetycznego udrożni przepływ energii i zacznie przyciągać wibrację pieniądza. Zmiana niekorzystnych kodów podświadomości przyniesie pewność siebie, wiarę we własne możliwości i talenty. Jest duża szansa, że pojawi się długo wyczekiwany awans, czy podwyżka w pracy. Inwestycje zaczną przynosić oczekiwane zyski, a praca stanie się lżejsza. Pieniądze zaczną kojarzyć się z czymś dobrym i poprawi się ogólna sytuacja materialna. Ostateczny efekt transformacji zależny będzie jednak od zaangażowania w proces terapii i intensywność pracy własnej.

× Jak możemy pomóc ?