Numeroterapia w leczeniu depresji

Rozpoznanie problemu

Zdiagnozowano u Ciebie depresję i czujesz, że tradycyjne metody leczenia nie są wystarczające. Nie wiesz jak pobudzić w sobie chęć do życia i zmiany? Masz poczucie, że otoczenie Cię nie rozumie lub nie traktuje poważnie Twojej choroby? Czujesz, że pomimo wsparcia i zaangażowania bliskich Twój stan nie ulega poprawie? A może wewnętrzny głos podpowiada Ci, że źródłem Twoich problemów zdrowotnych mogą być blokady energetyczne lub niekorzystne kody zapisane głęboko w Twojej podświadomości? Poznaj swoją energetykę i uwolnij się od jej niekorzystnych wpływów.

Kiedy szukać pomocy?

Numeroterapia pomoże wskazać źródło Twoich problemów natury psychicznej, poprawić ogólną energetykę i przepracować ograniczające Cię wzorce zapisane w podświadomości. Kiedy zdecydować się na sesje?

  • Jeżeli czujesz, że leczenie farmakologiczne nie jest wystarczające,
  • Jeżeli czujesz, że bliscy nie rozumieją Twojej choroby,
  • Jeżeli czujesz, że potrzebujesz wsparcia i nie wiesz do kogo się zwrócić,
  • Jeżeli czujesz, że nie wiesz jak radzić sobie z codziennością,
  • Jeżeli czujesz, że nie wiesz jak zmienić swoje nastawienie.

Metody pracy z problemem

Sesje Numeroterapii mają na celu zrozumienie źródła problemów jakich doświadczamy w życiu, a także uwolnienie się od ich negatywnego wpływu za pomocą różnorodnych technik i narzędzi pracy z polem energetycznym i podświadomością. Terapia zazwyczaj rozpoczyna się od rozmowy i analizy portretu numerologicznego. Ten etap pozwala poznać siebie, swoje mocne i słabe strony oraz sprzyjające lub blokujące nas energie. Następnie wprowadzane są dodatkowe praktyki mające na celu dogłębną analizę źródła danych stanów emocjonalnych. Mogą to być ćwiczenia na pracę w poczuciem własnej wartości, wewnętrznym krytykiem lub niekorzystnymi kodami podświadomości.

W kolejnym kroku wdrażane są narzędzia wspomagające proces uwalniania blokad energetycznych i emocjonalnych. Może to być metoda Sedony lub radykalne wybaczanie według metody Collina Tippinga. Czasami blokady okazują się być tak silne, że niezbędne jest podjęcie pracy z energią np. Reiki. Terapia pomimo tradycyjnych sesji opiera się także na pracy własnej. Każda osoba decydująca się na Numeroterapię otrzymuje spersonalizowane medytacje, afirmacje lub dekrety, które wspomagają proces uzdrowienia i utrwalają efekt terapii.

Czego oczekiwać od numeroterapii

Numeroteriapia ma za zadanie wskazanie źródła występowania problemów psychicznych oraz uwolnienie się od ich destruktywnego wpływu. Zatem, efektem terapii powinno być nawiązanie głębokiej relacji z samym sobą i zrozumienie działania swojego umysłu. Wzrost wdzięczności i akceptacji własnych doświadczeń wpłynie korzystnie na chęć do życia i motywację do działania. Za sprawą oczyszczenia pola energetycznego i uwolnienia blokad poprawi się ogólne samopoczucie i wiara w siebie. Zmianie ulegną także przekonania, gdyż stare kody podświadomości zostaną zastąpione nowymi, sprzyjającymi wpisami. Jednak skala pozytywnych efektów zależeć będzie od zaangażowania w proces terapii, gotowości na zmianę oraz przestrzegania zaleceń lekarza psychiatry, jeśli w trakcie sesji Numeroterapii jest się pod jego opieką.

× Jak możemy pomóc ?