Karma 19 i jej wpływ na życie

Karma to uniwersalne prawo odpowiadające za tworzenie równowagi pomiędzy wszystkimi działaniami.

W naszym portrecie numerologicznym są liczby szczególne, nazywane karmicznymi. Symbolizują one nasze zaległe sprawy; coś, co w tym wcieleniu musimy przepracować. Są to też nasze poprawki z poprzedniego życia, coś czego nie dokończyliśmy, co nam się nie udało… Obecność ich w portrecie numerologicznym pokazuje takie właśnie zaległości do przerobienia. Dług karmiczny ma za zadanie stworzenie duszy możliwości rozwoju. W każdym życiu uczymy się  i doświadczamy nowych rzeczy aby się rozwijać. Po drodze jednak popełniamy błędy i nierzadko nadużywamy lub nie wykorzystujemy otrzymanych darów. 

Karma może pokazać się w wibracji głównej, w dniu urodzenia, w imieniu bądź w nazwisku. Może być też tak, że nabywamy karmę 19 w trakcie naszego życia, np. po zawarciu małżeństwa karma przychodzi do nas z nazwiskiem albo karma pojawia się w nowym imieniu wybieranym podczas sakramentu bierzmowania.  

Karma władzy i oszukiwanie siebie

19 jest wibracją długu karmicznego nadużywania władzy i zarządzania innymi. Będzie ona testowała w szczególny sposób zdolność poszanowania wolności innych i kontrolowała egocentryzm oraz skłonność do dominacji. Osoba posiadająca tę liczbę w portrecie, w poprzednim wcieleniu nadużywała władzy, tyranizując ludzi. Wykorzystywała bezlitośnie, nie zważając na krzywdę drugiego człowieka. Cechowało ją zarozumialstwo i arogancja.

Osoba z karmą 19 doświadcza w tym życiu uczuć i emocji, które wynikają z braku poczucia własnej wartości, pewności siebie i wiary w siebie. 1 reprezentuje ego i doświadczenia osobiste, a 9 – uwolnienie, odpuszczenie, bezinteresowność i humanitaryzm. Życie dostarcza tej osobie okazji, aby nauczyła się promować siebie z wiarą, zaufaniem i pokorą. Osoby z karmą 19 są bardzo podatne na uczucie żalu, chociaż mogą je w sobie negować. 1 jest heroiczna i odważna, zaś 9 jest bardzo wrażliwa i daje się łatwo przytłoczyć sprawom- przekłada się to na niskie poczucie własnej wartości. Człowiek czuje się pokonany, pominięty i nierozumiany i może uciekać od prawdziwego ja w grę pozorów. Ta energia jest bardzo mocna i musi znaleźć ujście. Po drugiej stronie pojawia się potencjalna zwodniczość i zdolność do kłamstwa w rożnej formie. Nie jest to jednak złośliwe kłamstwo, ale oddawanie się grze pozorów. Oszukiwanie siebie mówi 19 o głębokiej tęsknocie za tym, aby stać się kimś innym. Z powodu braku zaufania do siebie, osoba z karmą 19 na zewnątrz emanuje energią, która nie czyni jej godną zaufania. 

Problemy osób z karmą 19

1 jest archetypem ojca oraz szefa – dlatego 19 nazywana jest karmą władzy, karmą podlegania komuś i bycia pod czyimś nadzorem. Osoba z karmą 19 chce odzyskać władzę nad swoim życiem, ale nie wie jak i dlatego zdarza się, że ucieka do ludzi i miejsc gdzie władza jest postrzegana na mocy prawa. W tym sensie może czuć się lekceważona, ponieważ pomija samą siebie i jest zależna od innych, gdyż sama na sobie nie polega i przyciąga brak akceptacji wobec swoich zachowań, ponieważ nie akceptuje reguł gry. 

W poprzednim życiu cechowało ją zarozumialstwo i arogancja. W tym życiu może borykać się z kłopotami związanymi z tą sferą. Może popadać w zależność od innych, może doświadczać braku akceptacji, wyśmiewania czy bycia poniżanym przez innych. Może też być lekceważona i pomijana. W jakiś sposób może osobiście dotykać takiego cierpienia, na jakie w poprzednim wcieleniu skazywała innego człowieka.

Wibracja 19 utrudnia sprawowanie władzy, panowanie nad kimś czy bycie szefem. Zamiast tego odbywa się nauka pokory, podporządkowania i służenia innym. Jeżeli osoba z karmą 19 w przyszłości chce być wsparciem dla innych, musi najpierw zmierzyć się z silnymi osobowościami, które pozwolą jej poczuć jak to jest podlegać komuś. W ten sposób uczy się, że sprawowanie władzy nad kimś zaczyna się od panowania nad sobą i dbania o siebie na równi z innymi. 

Ponieważ wibracja 19 pokazuje naturalny talent do zarządzania innymi, zazwyczaj prędzej czy później osoba z karmą 19 staje się szefem, bierze odpowiedzialność i obejmuje kierownicze stanowisko.

Wibracja 9 – jak być dobrym szefem?

Karma 19 uczy nas również jak być swoim szefem, jak kontrolować efekty swoich działań i swoją postawę. Pierwszym krokiem do zostania własnym szefem jest odpowiedź na pytanie: jakim szefem chcę być, by moja osobowość rozkwitła. Gdy wiemy jak zarządzać sobą i własnymi oczekiwaniami wówczas wiemy również jak zarządzać innymi ludźmi. Ponadto 19 musi nauczyć się prosić o pomoc i wsparcie. Wtedy karma 19 może przynieść nam prawdziwy sukces i zamianę w osobę, którą zawsze w głębi serca pragnęliśmy być. 

Niezależność czy relacje?

1 to również liczba niezależności co nie oznacza izolowania się od innych.  Niezależność najlepiej osiągnąć poprzez przyjazne kontakty z innymi ludźmi, oparte na współpracy. Warto w nich pozwolić sobie dostrzec zarówno  własne słabości jak i mocne strony. W wibracji 19 często pojawia się silna potrzeba pozytywnej oceny innych ludzi co powoduje, że osoba z tą karmą staje się ofiarą sądu, który sama do siebie przyciąga. Wówczas nawet najbliższe relacje nie są komfortowe.

Jedną z podstawowych lekcji do przerobienia dla osoby z karmą 19 jest zaprzestanie opierania się niesionej im pomocy. Gdy osoba ta narzuca sobie zbyt dużą potrzebę niezależności wówczas nie jest gotowa by wysłuchać innych, przyjąć pomoc czy w efekcie zastosować się do rad innych. Wtedy 19 może stać się więzieniem, gdzie taka osoba pozostaje zamknięta na dzielenie się, współzależność i wzajemną potrzebę miłości. 

19 musi pamiętać, że kiedy stara się stanąć na własnych nogach cały czas jest człowiekiem głęboko związanym z innymi, że potrzebuje wsparcia, pomocy i zrozumienia innych ludzi. 

19 to nauka, że żaden człowiek nie jest samotną wyspą – wszyscy jesteśmy powiązani ze sobą i tworzymy całość. 

Jak osoba z karmą 19 może pokonać swoje problemy? Podejście terapeutyczne

 Co może zrobić osoba z karmą 19 aby przepracować tą karmę, aby nie wracała w następnych wcieleniach? 

  • Przede wszystkim powinna rozwijać się duchowo i wzbogacać własne wnętrze, aby dzielić się z innymi. 
  • Powinna zauważać drugiego człowieka i jego potrzeby a także otaczać go ciepłem, wsparciem i miłością. 
  • Powinna pracować, bez względu na brak akceptacji i dawać z siebie jak najwięcej dla świata.
  • Jeśli jest na stanowisku kierowniczym – powinna mądrze i z miłością zarządzać innymi, okazując im tolerancję i zrozumienie oraz pozwalając zachować innym ich indywidualność. 
  • Ponadto powinna się też nauczyć słuchać innych, co dla niej jest bardzo trudne. 
  • Powinna nauczyć się prosić innych ludzi o pomoc i wsparcie. 
  • Powinna zrozumieć, że zaufanie i otwieranie się na drugiego człowieka, oraz wiara w to, że ktoś inny także może mieć rację jest bardzo ważne.

Przepracowanie tej karmy i uwolnienie się od niej nie jest łatwe, ale możliwe. Obserwując osoby, które mają w portrecie numerologicznym tę karmę zauważyłam, że manifestuje się w ich życiu w dwojaki sposób:

  • Osoba taka dalej tyranizuje innych ludzi i sprawia jej to przyjemność – wówczas nie przepracuje jej w tym życiu i karma wróci w następnym.

Pracowałam z osobą, która ma karmę 19 w imieniu, zajmuje kierownicze stanowisko w dużej firmie i zarządza zespołem ok 20 osób. Stosuje autokratyczny styl zarządzania swoimi pracownikami i jest tego świadoma. Wszyscy pracownicy muszą się podporządkować jej poleceniom i decyzjom. Żaden z pracowników nie ma możliwości wykazania jakiejkolwiek własnej inicjatywy. Każdy z pracowników musi być jej posłuszny. Jest ona dominująca, surowa i agresywna. Nie znosi słowa sprzeciwu. 

Pomimo uświadomienia jej tego faktu nie ma zamiaru nic zmieniać, ponieważ uważa że jest to właściwy i dobry dla niej styl zarządzania. Taka osoba, jeżeli nie zmieni swojego postępowania w tym życiu będzie musiała w kolejnym wcieleniu zmierzyć się ponownie z tą karmą i ją przepracowywać.

Jeżeli jednak zmieni swoje postępowanie w stosunku do innych ludzi i będzie się rozwijać i zastosuje wyżej wymienione sposoby przepracowania karmy to ma szansę przepracować tą karmę w tym życiu i wtedy 19 już nie wróci w kolejnym.

  • Osoba, która odbiera już od dzieciństwa zupełnie odwrotne skutki tej karmy, niż postępowała w poprzednim życiu. Jest tyranizowana przez rówieśników, później w życiu dorosłym przez współpracowników, czy domowników. Cały czas zmaga się z tą karmą w roli ofiary.

Pracowałam z taką osobą, która tą karmę miała w dniu urodzenia i odczuwała ją od wczesnego dzieciństwa. Cały czas była ofiarą tej karmy i odczuwała jej konsekwencje na sobie. Była odsuwana przez rówieśników, tyranizowana przez współpracowników i szefa, cały czas była niedoceniana i przez to bardzo cierpiała. Myślała, że tak już będzie do końca życia. Nie potrafiła sobie z tym poradzić, a jest przy tym bardzo wrażliwa. Była bardzo zamknięta na ludzi, stroniła od nich i zamykała się w sobie. Można powiedzieć nawet, że bała się ludzi. Pomimo tego, że w pracy zajmowała stanowisko kierownicze, przez cały czas bała się ludzi i czuła się przez nich atakowana. To powodowało że w sytuacjach stresowych reagowała agresywnie, a potem bardzo przeżywała, że tak się zachowała. To było takie zamknięte koło. Pomimo tego, że traktowała swoich pracowników jak partnerów, słuchała ich pomysłów, sugestii i starała się budować dobrą atmosferę w swoim zespole opartą na szacunku, zaufaniu i akceptacji, cały czas była przez niektórych z nich atakowana. Ponadto jej szef nie doceniał jej pracy i stylu zarządzania – zbyt mało autorytarny. Cały czas była smutna, prawie nic jej nie cieszyło. Do pracy chodziła „za karę”

Kiedy zaznajomiła się ze swoim portretem numerologicznym i uświadomiła sobie, że ma właśnie tą karmę. Zrozumiała dlaczego tak wygląda jej życie  – to zmieniło jej  postępowanie. Zaczęła pracować ze swoimi emocjami, z podświadomością poprzez numeroterapię. Ta praca pomogła jej w zrozumieniu tej karmy, w zrozumieniu tego co się z nią dzieje. Nauczyła się stawiać granice i teraz wychodzi z pozycji ofiary. Jest bardziej otwarta na ludzi, uśmiechnięta i cieszy się życiem. Uczy się też prosić innych o pomoc, bo wcześniej wydawało jej się że sama sobie ze wszystkim poradzi. Zauważa innych ludzi, otacza ich ciepłem i wsparciem.

Zauważyła ten fakt, wysłała szczerą intencję do wszechświata, że już rozumie i nigdy więcej tego nie zrobi. Karma się wycofuje. 

Jak widać karma 19 przejawia się różnie u różnych osób. To tylko od tej osoby, która ma karmę 19 w portrecie numerologicznym zależy, czy ją przepracuje w tym życiu, czy przejdzie ona na kolejne wcielenia. Decyzja należy do niej. 

× Jak możemy pomóc ?