Numeroterapia w pracy z lękiem

Rozpoznanie problemu

Każdy z nas, od czasu do czasu odczuwa lęk lub czegoś się boi. Bywa, że stan ten działa na nas motywująco i pod wpływem rosnącej adrenaliny dodaje energii do działania. Czasem jednak te destruktywne emocje zostają z nami dłużej lub przychodzą niespodziewanie i całkowicie nas paraliżują. Dlaczego tak się dzieje? Co powoduje tak silne reakcje? Czy wydarzenia z poprzednich wcieleń mogą wywoływać lęk w obecnym życiu? A może przyciągamy taką energię z powodu ciążących na nas karm lub ślubowań? Czy to możliwe, że przejmujemy emocje innych? Warto przeanalizować drogę jaką przebyła nasza dusza i cel w jakim pojawiła się na ziemi ponownie. Źródło naszych lęków znajduje się w nas i można go przezwyciężyć.

Kiedy szukać pomocy?

Sesje Numeroterapii pomogą dotrzeć do źródła Twoich problemów i przepracować ograniczające Cię wzorce zapisane w podświadomości. Kiedy zdecydować się na sesję?

  • Jeśli odczuwasz lęk przed kontaktami z innymi osobami lub bliższą relacją,
  • Jeśli boisz się wyrażania własnych uczuć i potrzeb,
  • Jeśli boisz się odrzucenia lub opinii innych na swój temat,
  • Jeśli czujesz strach przed samotnością
  • Jeśli odczuwasz lęk finansowy i brak stabilności materialnej,
  • Jeśli czujesz strach przed podróżami lub przemieszczaniem się,
  • Lub jeśli odczuwasz każdy inny rodzaj lęku, który ma destrukcyjny wpływ na Twoje życie.
Metody pracy z problemem

Lęk jest pojęciem bardzo szerokim i może objawiać się na różne sposoby. Sesje Numeroterapii mają na celu identyfikację rodzaju lęku, jego wpływu na codzienne funkcjonowanie, a także pracę nad jego uwolnieniem. Podczas terapii wykorzystuje się szeroki wachlarz technik oraz narzędzi wspomagających proces terapeutyczny oraz pozwalających zrozumieć źródło danego problemu. Jednak ze względu na rodzaj i skalę występujących stanów lękowych metody pracy dobierane są indywidualnie. Sesje zazwyczaj rozpoczynają się od analizy portretu numerologicznego oraz rozmowy. Następnie wprowadzane są dodatkowe narzędzia mające na celu dogłębne poznanie problemu. Mogą to być ćwiczenia dedykowane do pracy z błędnymi przekonaniami, wewnętrznym krytykiem lub niską samooceną.

Czasem źródłem lęków mogą być wydarzenia z poprzednich wcieleń, które nasza podświadomość nadal pamięta i manifestuje w tym życiu. W tych przypadkach do terapii włącza się narzędzia pracy z energią takie jak Kroniki Akaszy, czy Reiki. Jeśli jednak lęki wynikają z przykrych doświadczeń z obecnego życia niezbędne mogą okazać się techniki odpuszczania jak radykalne wybaczanie według metody Collina Tippinga lub metoda Sedony. Trzeba również pamiętać, że terapia to proces, który obejmuje zarówno sesje jak i pracę własną. Dlatego każda osoba decydująca się na Numeroterapię otrzyma zadania do samodzielnego wykonania. Mogą to być spersonalizowane medytacje, afirmacje lub dekrety. Wszystko to ma na celu zwiększenie efektywności terapii i pracy z problemem.

Czego możesz oczekiwać od numeroterapii?

Celem Numeroterapii jest wskazanie źródła występowania stanów lękowych oraz uwolnienie się od ich destruktywnego wpływu. Efektem sesji powinno być zatem nawiązanie głębszej relacji z własnym ja poprzez zrozumienie powodów, dla których doświadczamy danych lekcji. W zależności od obszaru występowania lęku można obserwować także zmiany w postrzeganiu rzeczywistości, większą otwartość i pewność siebie. Zwiększa się także poziom akceptacji i wdzięczności co ma bezpośrednie przełożenie na zaufanie do życia i tego czego co nam się przydarza lub co do tej pory wywoływało w nas niepokojące stany. Skala pozytywnych efektów zależy jednak od zaangażowania w proces terapii i otwartość na transformację.

× Jak możemy pomóc ?