Numeroterapia w leczeniu uzależnień

Rozpoznanie problemu

Zastanawiasz się, dlaczego przyszło Ci się mierzyć z tak trudnym wyzwaniem jakim jest uzależnienie? Czy była szansa, aby tego uniknąć? A może życie nie dało Ci wyboru? Często lekcje jakich doświadczamy w obecnym życiu są wynikiem wydarzeń z poprzednich wcieleń. Być może nasza podświadomość zakodowała potrzebę silnego przywiązania do jakiejś rzeczy i w obecnym wcieleniu manifestuje to w postaci uzależnienia. Możliwe także, że wibrujemy w energii, która sprawia, że jesteśmy bardziej podatni na takie doświadczenia lub ciąży na nas karma zmysłów i nie pozwala oprzeć się życiowym pokusom. Niewykluczone także, że uzależnienie jest konsekwencją błędnych przekonań lub kodów podświadomości jakimi kieruje się nasz umysł. Warto podjąć pracę nad znalezieniem źródła problemu i uwolnić się od jego destruktywnego wpływu.

Kiedy szukać pomocy?

Numeroterapia pomoże określić źródło Twoich problemów z uzależnieniem i przeprowadzić Cię przez proces uzdrowienia. Kiedy zdecydować się na sesje?

  • Jeżeli czujesz, że nie panujesz nad pokusami,
  • Jeżeli czujesz, że tracisz kontrolę nad swoim życiem,
  • Jeżeli czujesz, że uzależnienie ma na Ciebie destruktywny wpływ,
  • Jeżeli czujesz się bezsilny w walce z uzależnieniem,
  • Jeżeli czujesz, że tradycyjne metody walki z uzależnieniem np. odwyk nie działają,
  • Jeżeli czujesz, że rozwój duchowy pomoże Ci zmienić swoje życie.
Metody pracy z problemem

Numeroterapia dysponuje szerokim zestawem technik oraz narzędzi wspomagających proces terapeutyczny i pozwalających na zrozumienie istoty życiowych doświadczeń. W zależności od powodu, przez który zmagamy się uzależnieniem dobierane są odpowiednie metody pracy. Terapia rozpoczyna się od analizy osobowości na podstawie portretu numerologicznego oraz rozmowy. Jest to czas, w którym poznaje się swoje mocne i słabe strony, sprawdza się, czy występują długi karmiczne lub predyspozycje do ulegania życiowym pokusom. W następnym kroku wprowadzane są dodatkowe zadania mające na celu dogłębną analizę powodów występowania danego uzależnienia. Mogą to być ćwiczenia bazujące na pracy z kodami podświadomości lub ograniczającymi przekonaniami.

Często niezbędna jest także praca z trudnymi emocjami. W tym przypadku pomocne okazują się takie narzędzia jak radykalne wybaczanie według metody Collina Tippinga lub metoda Sedony. Jeśli jednak blokady umysłu lub ciała okażą się być zbyt głębokie konieczne będzie wdrożenie narzędzi umożliwiających pracę z polem energetycznym jak energia Reiki lub Kroniki Akaszy. Ważnym elementem terapii jest także praca własna. Dlatego też każda osoba decydująca się na sesje Numeroteriapii otrzymuje spersonalizowane materiały w postaci indywidualnie dobranych medytacji, afirmacji lub dekretów mających na celu oczyszczenie swojego pola energetycznego i utrwalenie efektów terapii.

Czego możesz oczekiwać od numeroterapii?

Zadaniem Numeroteriapii jest wskazanie przyczyn występowania uzależnień oraz uwolnienie się od ich destruktywnego wpływu. Konsekwencją sesji powinno być zatem nawiązanie głębokiej relacji z własnym ja i zmiana dotychczasowych zachowań. Zauważalny wzrost wiary w siebie wpłynie na motywację i zaufanie do życia. Pewność siebie pozwoli Ci jasno określać swoje granice i mówić otwarcie o potrzebach. Wdzięczność, akceptacja oraz otwartość na nowe pozwoli uwierzyć w lepszą przyszłość i odciąć się od trudnych doświadczeń z przeszłości. Skala pozytywnych efektów zależna będzie jednak od zaangażowania w proces terapii i gotowości na transformację.

× Jak możemy pomóc ?